Verwarming

PDS Technics is gespecialiseerd en gecertificeerd in het onderhoud en de herstelling van gasketels. Na uitvoering van het onderhoud bezorgen wij je de wettelijke onderhoudsdocumenten (reinigings- en verbrandingsattest)


Gespecialiseerd in de merken

  • Vaillant
  • Bulex
  • IthoDaalderop


Regio

  • Meetjesland

Vlaamse wetgeving

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende :

 

  • Verplicht 2-jaarlijks onderhoud.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend ‘technicus gasvormige brandstof’.
  • U krijgt een reinigingsattest en een verbrandingsattest.
  • De technicus registreert het onderhoud op het platform van VEKA (registratie verplicht sinds 01-01-2023)
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste 2 attesten

Foto's van een onderhoud

Reinigen van de verbrandingskamer

Reinigen van de condensopvang

Reinigen van de condensafvoer

Meten van de verbrandingswaarden van de rookgassen

Behaalde certificaten