Ventilatie :

PDS Technics is gespecialiseerd en gecertificeerd (SKH en BCCA) in het opstarten, instellen, opmeten en rapporteren van ventilatie installaties en dit zowel voor C, C+ als D-systemen


Merken

  • Vasco
  • Ubbink
  • Zehnder
  • Renson
  • Duco


Regio

  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen

Kwaliteitskader voor ventilatie

In Vlaanderen moet je voor bouwaanvragen voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties sinds 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp voorleggen voor de EPB-startverklaring en een ventilatieprestatieverslag voor de EPB-aangifte.


Coordinator

De ventilatie coördinator speelt een overkoepelende rol in het ventilatie dossier. Deze persoon beheert het volledige ventilatie dossier en vraagt na de werken de prestatieverslagen op.


Ventilatieverslag voorontwerp

Het ventilatie voorontwerp voorziet, op basis van de voorkeur van de bouwheer, een algemeen ventilatie ontwerp op basis van het huidige ontwerp. De mogelijke tracés van de leidingen, toevoer, afvoer en doorvoer worden vermeld op de plannen + de noodzakelijke debieten volgens de normering.

Het ventilatieverslag voorontwerp dient beschikbaar te zijn bij de EPB-startverklaring.


Verslaggeving regelbare toevoer en afvoer openingen

De regelbare toevoeren worden gerapporteerd op basis van de werkelijk geplaatste ventilatie roosters in de woning


Verslaggeving doorvoer openingen

Alle doorvoeropeningen (meestal spelen onder de binnendeuren) worden op de werf opgemeten en in een verslag gezet.


Verslaggeving mechanische ventilatie

De mechanische debieten worden opgemeten met een geijkt en genormaliseerd debiet meettoestel. De verscheidene gemeten debieten worden in een verslag gezet die gebruikt wordt in de EPB regelgeving.

Enkele tips

Om de ventilatiedebieten correct te kunnen opmeten is het noodzakelijk om de trechter te kunnen plaatsen op een vlak, luchtdicht oppervlak.

 

Verder is het aan te raden om rond het ventilatierooster een vrije ruimte van minimaal 20 cm te houden. Op die manier kan de trechter volledig over het rooster geplaatst worden.

 

Als laatste is het ook belangrijk om de nodige ruimte onder het ventilatierooster te voorzien. Anders is het niet mogelijk om het meettoestel onder het ventiel te plaatsen

 

Moeilijk te meten ventilatieroosters

Geen luchtdicht oppervlak

Ventilatiebuis te lang

Geen ruimte rond het ventilatierooster

Geen ruimte om het meettoestel te plaatsen

Behaalde certificaten BCCA en SKH

Coordinator

Ventilatie voorontwerp

Verslaggever mechanische ventilatie (theorie en praktijk)

Verslaggever regelbare toevoeropeningen

Verslaggever regelbare afvoeropeningen

Verslaggever doorvoeropeningen